4. juni 2023

Etter mye fram og tilbake med kommunen og NBK, har vi endelig kommet til en enighet om fordeling av den gamle speakerbua / verkstedbygget ved Knarvik stadion.

NBK skal disponere speakerbua og de to bodene på austveggen ( mot banene).

AKS-77 skal disponere hele garasjen og verkstedet og kastboden mot vest.

Avtalen gjelder fra 01.01.18 og frem til 2022, men vil automatisk bli videreført om ingen parter bed om endring, og vil så forhåpentlig videreføres frem til nytt idrettsbygg vert vedtatt og realisert. Eller AKS-77 får tomt ved Knarvik stadion hvor vi kan bygge vårt eget klubbhus med de fasiliteter vi ønsker.

For å få gamle «speakerboden» til å fungere for oss som klubb, blir det litt ombygging. Vi skal lage nytt sekretariat og møterom med kaffekrok, hvor kastbua og verkstedet er i dag. Her må vi rive en vegg, sette inn nye vinduer og ny dør. Så skal vi kle opp veggene med nye plater og legge nytt gulv.

I Garasjen må det ryddes og lages nye hyller og organiseres slik at vi kan kjøre mest mulig av utstyret frem til banen. Vi skal også sette inn en ny dør og få montert nøkkelstrømbryter til garasjeport for enklere tilgang.

Er det noen som vil være med å jobbe på klubbhuset så send en sms til Erlend Vik – 90929923

Vi begynner på lørdag 27.01 kl 1000 med rydding og forberedelser og info om planer.

Senere vil vi prøve å ha fast jobbing på lørdager 10- 14 og tirsdager 10-14. Men er det en gjeng som kan jobbe i lag utenom disse tidene så går det bra, vi skaffer det som trengs av materialer og utstyr.

Fordeling av speakerboden

Fasadeforandringer

 

Legg igjen en kommentar