6. desember 2023

Klubbhåndbok

veileder-klubbhandbok-pr-20-januar-2015

https://www.vestkantsvommerne.no/Vestkantsvommerne/Toppmeny/Klubbhandbok.html

Loddefjord-IL-Klubbhåndbok-Ver-2-2017

Klubbhaandbok-vestkantsvømmerne

ORGANISASJONSPLAN

okonomihandbok-for-idrettslag