Førjulssprinten 21. desember 2022


FIL AKS-77 arrangerte Førjulssprinten onsdag 21. desember i Leikvanghallen. Resultater følger under:

Spørsmål?
Ta kontakt med stevneleder Jonathan Byrkjenes: jonathan@filaks-77.no eller mob. 90865722.