4. juni 2023

FIL AKS-77 har søkt Alver kommune om å sette opp trenings/ Rehab. garasje

Til Info.

Den 10 Januar 2020 sendte FIL AKS-77 søknad til kommunen om å få sette opp en trenings garasje ved Knarvik Stadion.

Det er søkt om å få sette opp et garasje bygg på 7,40m x 8,0m der det tidligere stod et knarvikmila telt.

Der er det ferdigstøpt plate etter teltet som ble kostet av klubben / Mila for lenge siden.

Garasjen er tenkt brukt for ungdommen når dei skal ha styrketrening. Og også ved rehabilitering ved skader. men alle medlemmer vil få tilgang.

Her skal være mulighet for løfting med frie vekter – samt å droppe disse. (olympisk løft), samt drive andre former for nødvendig styrketrening for de utøverne som har behov for dette i sin satsing på friidrett.

Søknaden ble sendt til Alver Kommune byggesak 10 Januar. Den 18 mars fikk klubben svar fra byggesak i kommunen om at det måtte innhentes løyve fra eiendomsforvaltning i kommunen siden garasjen skal bygges på » annen manns grunn»  den forespørselen ble samme dag 18 mars sendt videre til eiendomssjef i kommunen.

Der står saken nå. Klubben venter fortsatt på svar fra eiendomsforvaltning, som så skal videre til byggesak i kommunen.

Klubben søkte også kommunen om bruk av trim sal i NH hallen til styrketrening –  og bruk av NH hallen til friidrettstrening 2 ganger i uken. her har vi ikke heller fått tildelt ønsket tid.

Så vi håper snart vi har noen gode nyheter for våre aktive ungdommer.

En liten oppdatering. 13mai fikk vi endelig svar fra eigendomsforvaltning. Vi ble da bedt om å ta saken videre til Alver idrettsråd, Skriftleg tilbakemelding med kopi av behandling av tiltaket i Alver Idrettsråd var det som ble forespurt. Klubben hadde møte med Alver IR 25.05 – som samme kveld hadde styremøte. Nå venter vi på svar fra Alver IR som igjen venter på svar fra NBK – som måtte få uttale seg i denne saken, siden det kunne få konsekvenser for dem.

  1. Vil bygging av styrketreningsrom til AKS-77 utøvere påvirke negativt fremtidsplaner for anlegget?  Er nå spørsmålet.

 

Trenings garasje Igland eller NEFA frekhaug

Legg igjen en kommentar