4. juni 2023

Jobben med å sette opp aktiviteter og dugnader i klubben for 2018 er i gang.

I år vil vi sette opp medlemmer / foresatte på dugnad på stevner og knarvikmila tidlig.

Så blir det opp til den enkelte å bytte eller skaffe seg stedfortreder om en ikke kan møte den dagen

Alle som har mottatt faktura på medlems kontingent er på våre lister og vil bli satt opp på dugnader, med mindre de har meldt seg ut nylig. (sendes til :post@aks-77.no)

 

Grunnen til at vi kan drive klubben, ha utstyr og trenere på treningene og mulighet til å trene inne på vinteren, er dugnad.

Som foreldre/foresatte i FIL AKS-77 er dere regnet med på dugnad i løpet av vårt arrangement KnarvikMila, på øvrig dugnadsjobber som klubben får, samt på banestevner.

Dugnadsjobbene som foreldre/foresatte utfører, er helt avgjørende for at klubben kan opprettholde dette positive tilbudet til barn og unge.

AKS- 77 er eier av KnarvikMila, og dette er klubbens største inntektskilde, men dette betinger at alle i klubben tar i et tak under KnarvikMil helga.

 

2017 var et bra år for klubben, noe som gjør at vi nå kan bruke penger på et klubbhus ved Knarvik stadion.

Vi håper dette kan bidra til enda bedre miljø i klubben, når vi nå får en plass hvor både unge og eldre kan møttes før og etter trening.

 

Aktivitetsdager / Dugnadsdager 2018.

 • Kaststevne Lørdag 07.04.18         (ca 6stk)
 • Seriestevne 1 Torsdag 26.04.18 ( ca 15 stk)
 • AKS leikane lørdag 19.05.18 ( ca 30 stk)
 • Framoleikane – Fana stadion fredag til søndag 1-3.06.18 ( 15- 20 stk)
 • Knarvikmila – Bergen fjord tour lørdag 16.06.18 (16-18 stk)
 • Seriestevne 2 – Torsdag 21.06.18 ( ca 15 stk)
 • Seriestevne 3 – Torsdag 16.08.18 ( ca 15 stk)
 • Knarvikmila lørdag 01.09.18 – Halvparten av alle medlemmer
 • Knarvikmila Søndag 02.09.18 – Halvparten av alle medlemmer
 • Seriestevne 20.09.18 (ca 15 stk)
 • Utdanningsmessse NH Hallen November 2 kvelder. Ca 8 stk 1kveld / 12 stk andre)

For de som jobber turnus og har vaktperioder i løpet av Knarvikmil helga, eller for andre som allerede nå kjenner til datoer de ikke passer. Gi en tilbakemelding om dette til styret. Så tar vi hensyn til dette når vi setter opp listene. Da finner vi en annen dag som passer.

Sendes til erlendvi@online.no før 25 mars – 2018.

 

Det er mulig vi må kutte i stevner om vi ser det blir problem med å få nok folk til å gjennomføre alt.

 

Mvh

Styret AKS-77

Legg igjen en kommentar