Da er Leskur og oppbevaringsplassen klar – Takk for støtten


Det er med stor glede vi kan si oss ferdig med leskuret på kastbanen.

En stor og varm takk til sparebankstiftelsen SR Bank for gaven.

Leskur er bygd på dugnad og er mye nyttet både på dagtid i skoletida og på kveldstid.

Nå venter vi bare på å få strøm fram til lys og varme i kastringene.

Bilde fra starten av bygging.