28. september 2023

Styret og administrasjon

Daglig leder er Jonathan Byrkjenes i 50 % stilling.
Mobil: 908 65 722
Kontakt: jonathan@filaks-77.no

Styreleder er Bjørn Løvik
Kontakt: Bjørn Løvik (mail)

Øvrige styremedlemmer:
– Steinar Molland
– Anders Vik
– Ingrid Brakstad
– Stig Atle Eide
– Hans Kristian Dolmen